Black & White 1
Black & White 1

Gouache and Oil on Paper
41.5 x 49.5 inches

Black & White 2
Black & White 2

Ink and Gesso on Paper
32 x 40 inches

Black & White 3
Black & White 3

Gouache, Ink and Gesso on Paper
x inches

Black & White 4
Black & White 4

Acrylic, Gesso, Ink and Oil on Paper
40 x 30 inches

Neutral 1
Neutral 1

Acrylic on Paper Cutout
20 x 20 inches

Neutral 2
Neutral 2

Acrylic on Paper Cutout
20 x 20 inches

White
White

Acrylic on Canvas
18 x 24

Black & White 1
Black & White 2
Black & White 3
Black & White 4
Neutral 1
Neutral 2
White
Black & White 1

Gouache and Oil on Paper
41.5 x 49.5 inches

Black & White 2

Ink and Gesso on Paper
32 x 40 inches

Black & White 3

Gouache, Ink and Gesso on Paper
x inches

Black & White 4

Acrylic, Gesso, Ink and Oil on Paper
40 x 30 inches

Neutral 1

Acrylic on Paper Cutout
20 x 20 inches

Neutral 2

Acrylic on Paper Cutout
20 x 20 inches

White

Acrylic on Canvas
18 x 24

show thumbnails